ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ تحلیل اماری داده ها و اطلاعات \ آلایندگی کارخانه طلای زرکوه
آلایندگی کارخانه طلای زرکوه

آلایندگی کارخانه طلای زرکوه

استخراج طلا از مواد معدنی با فرایندهای شیمیایی خاصی صورت می گیرد که این فرایندها آلاینده های زیست محیطی متنوعی را در مجموعه خروجی های خود دارند. در این طرح هدف آن بررسی آلایندگی کارخانه طلای زرکوه و شدت انتشار آلاینده های مذکور در آبهای اطراف معدن طلای زرکوه بوده است، تمرکز بر آلودگی منتشر شده در چاه های آب اطراف آن بوده است.  در اطراف معدن طلای زرکوده حدود 54 چاه فعال وجود دارد که از این تعداد حدود 30 چاه در بالا دست و مابقی در پایین دست کارخانه استخراج طلا واقع شده اند. از جمع 24 چاه مورد آزمایش 6چاه در بالا دست و 18 چاه در پایین دست نمونه برداری شده است عمق بعضی از چاهها به 145 متر و برخی به 8 متر می‌رسد. در نهایت از 5 نمونه آب سطحی هم نمونه برداری شد که 4 مورد در پایین دست می‌باشد. نمونه برداری اولیه یکماه قبل از استحصال طلا و نمونه برداری دوم 15 تا 40 روز بعد از استحصال انجام شد تا تفاوت در میزان سیانید و ارسنیک آن معلوم شود.

علت آلودگی چاههای مورد مطالعه فعالیت معدن در استحصال طلا می‌باشد. استفاده از سیانور و حضور پساب آن در زه‌کشها باعث نفوذ آن به آبهای زیرزمینی می‌شود. و به همین طریق چاههای پایین دست تحت تاثیر این آلودگی قرار می‌گیرد.چاههای مورد آزمایش لایه‌های سنگی و خاکی دارند که نتایج نشان داد لایه‌های سنگی کم نفوذتر می‌باشد. لازم به ذکر است نمونه برداری از چاه بالا دست به منظور اطمینان از عدم تاثیر فعالیت کارخانه بر میزان سیانید و ارسنیک آن است.

 ابتدا از پساب خروجی کارخانه نمونه‌برداری و به آزمایشگاه جهت بررسی انتقال یافت. و نتایج در جدول زیر  درج شد.

نمونه پساب خروجی کارخانه استحصال طلا

نتایج
Ph 11/6
سیانید (ppb) 869
ارسنیک(ppb) 89
دبی (l/d) 600

چاههای مورد آزمایش

نام چاه نوع لایه محل قرار گیری نام چاه نوع لایه محل قرار گیری
WS001 سنگی پایین دست BHD014 خاکی پایین دست
WD001 خاکی پایین دست BHS014 سنگی پایین دست
WS021 سنگی پایین دست DKS025 سنگی پایین دست
WD021 خاکی پایین دست DK022 خاکی پایین دست
WSH06 سنگی پایین دست DK042 خاکی پایین دست
WSH09 سنگی پایین دست TD033 خاکی پایین دست
WD015 خاکی پایین دست TD029 خاکی پایین دست
WD007 خاکی پایین دست DK019 خاکی پایین دست
MHD01 خاکی پایین دست MDSG1 خاکی بالا دست
MHD05 خاکی پایین دست MSSG1 سنگی بالا دست
WD015 خاکی پایین دست MDSG1 خاکی بالا دست
WS015 سنگی پایین دست MDSF1 خاکی بالا دست

در جدول 4-1 نوع چاههای نمونه‌برداری شده به همراه لایه خاکی یا سنگی بودن و همچنین بالادست و پایین دست بودن نسبت به موقعیت کارخانه طلا ذکر شده است.

 آبهای سطحی مورد آزمایش

محل نمونه برداری محل قرار گیری
روستای بهارلو پایین دست
روستای داش کسن پایین دست
جنوب غرب کارخانه با فاصله 2 کیلومتر پایین دست
با فاصله 5 کیلومتر از کارخانه پایین دست
شمال غرب کارخانه با فاصله 3کیلومتر بالادست

                                                

در جدول نوع آبهای سطحی نمونه برداری شده به همراه بالادست و پایین دست بودن نسبت به موقعیت کارخانه طلا ذکر شده است.


نتایج حاصل از نمونه برداری و آزمایش قبل از فعالیت کارخانه

نتایج حاصل از نمونه برداری قبل از استحصال طلا

شماره نام چاه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
1 WS001 4/55 5/11 33/7
2 WD001 6/62 4/8 47/7
3 WS021 3/57 7/9 11/8
4 WD021 7/48 6/13 59/7
5 WSH06 1/51 2/12 84/6
6 WSH09 5/70 1/14 15/7
7 WD015 8/56 4/8 1/8
8 WD007 2/62 9/8 85/7
9 MHD01 4/63 3/9 44/7
10 MHD05 6/74 4/10 9/6
11 WD015 7/86 4/11 56/7
12 WS015 3/95 2/13 88/7

در جدول نتایج سیانید و ارسنیک چاههای نمونه برداری شده بر حسب ppbذکر شده است. همانطور که مشاهده می‌شود چهار نمونه سیانید بالای استاندارد و همچنین هفت نمونه ارسنیک بالاتر از استاندارد می‌باشد.

*استاندارد ارسنیک برای آب شرب معادل 10 میکروگرم بر لیتر می‌باشد.

*استاندارد سانید برای آب شرب معادل 70 میکروگرم بر لیتر می‌باشد.

نتایج حاصل از نمونه برداری قبل از استحصال طلا

شماره نام چاه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
13 BHD014 7/88 2/11 87/7
14 BHS014 2/108 6/15 13/8
15 DKS025 4/96 1/13 67/7
16 DK022 3/76 6/10 41/7
17 DK042 5/69 8/12 79/7
18 TD033 6/92 9/12 1/7
19 TD029 9/74 5/10 63/7
20 DK019 7/86 7/11 96/7
21 MDSG1 8/49 1/7 3/7
22 MSSG1 1/56 3/8 12/7
23 MDSG1 4/34 5/6 28/7
24 MDSF1 5/47 4/7 22/7

در جدول 4-4  نتایج سیانید و ارسنیک چاههای نمونه برداری شده بر حسب ppbذکر شده است. همانطور که مشاهده می‌شود هفت نمونه سیانید بالای استاندارد و همچنین هشت نمونه ارسنیک بالاتر از استاندارد می‌باشد.

 

نتایج نمونه برداری چاهها و آب سطحی اطراف معدن طلای مورد مطالعه قبل از استحصال نشان داد که حدود 50 درصد از نقاط نمونه برداری میزان سیانید آنها بالاتر از حد استاندارد یعنی 70 میکروگرم بر لیتر می‌باشد. ولی این مقدار چشمگیر نبوده و می‌توان علل آن را در پیش فعالیتهای معدن جستجو کرد.

نتایج ارسنیک از نمونه برداری قبل از استحصال طلا

 

نتایج حاصل از نمونه برداری بعد از استحصال طلا 15 روز بعد

شماره نام چاه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
1 WS001 1/95 87/15 7.92
2 WD001 2/89 6/11 8.07
3 WS021 6/101 4/13 8.76
4 WD021 5/122 8/18 8.20
5 WSH06 1/176 8/16 7.39
6 WSH09 8/149 5/19 7.72
7 WD015 8/89 6/11 8.75
8 WD007 2/91 3/12 8.48
9 MHD01 3/88 8/12 8.04
10 MHD05 5/95 4/14 7.45
11 WD015 9/98 7/15 8.16
12 WS015 1/109 2/18 8.51

 

نتایج حاصل از نمونه برداری بعد از استحصال طلا 15 روز بعد

شماره نام چاه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
13 BHD014 7/102 5/15 8.50
14 BHS014 2/121 5/21 8.78
15 DKS025 5/188 1/18 8.28
16 DK022 7/154 6/14 8
17 DK042 5/169 7/17 8.41
18 TD033 2/121 8/17 7.67
19 TD029 5/111 5/14 8.24
20 DK019 4/182 1/16 8.61
21 MDSG1 1/50 6/7 7.51
22 MSSG1 7/56 5/8 6.82
23 MDSG1 2/36 9/6 7.44
24 MDSF1 8/48 2/7 7.23

 نتایج نمونه برداری و بررسی سیانید 15 روز بعد از استحصال طلا نشان داد میزان آلودگی در تمامی‌نقاط نمونه برداری به جز آبهای سطحی تقریباَ دو برابر شده که می‌تواند به خوبی تاثیرات مخرب معدن بر آبهای زیر زمینی را توجیه کند. به نظر می‌آید سرعت تاثیر آن بیش از اندازه باشد. عدم آلودگی برخی نقاط به علت بالادست بودن این نقاط منطقی به نظر میرسد.

 

نتایج نمونه برداری و بررسی ارسنیک 15 روز بعد از استحصال طلا نشان داد میزان آلودگی در تمامی‌نقاط نمونه برداری به جز آبهای سطحی روند رو به افزایش داشته است که می‌تواند با توجه به تاثیر ارسنیک بر سلامتی انسان و محیط زیست بسیار قابل توجه باشد. عدم آلودگی برخی نقاط هم می‌تواند به بالادست بودن این نقاط در منطقه مرتبط باشد.

نتایج حاصل از نمونه برداری بعد از استحصال طلا 40 روز بعد

شماره نام چاه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
1 WS001 131.2 20.5 8.23
2 WD001 123.1 15.0 8.08
3 WS021 140.2 17.3 8.85
4 WD021 169.1 24.2 8.61
5 WSH06 243.0 21.7 8.35
6 WSH09 206.7 25.1 8.26
7 WD015 123.9 15.0 9.45
8 WD007 125.9 15.8 9.16
9 MHD01 121.9 16.6 8.68
10 MHD05 131.8 18.5 8.27
11 WD015 136.5 20.3 8.82
12 WS015 150.6 23.5 9.28

 نتایج حاصل از نمونه برداری بعد از استحصال طلا 40 روز بعد

شماره نام چاه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
13 BHD014 141.7 19.9 9.18
14 BHS014 167.3 27.8 9.48
15 DKS025 260.1 23.3 8.78
16 DK022 213.5 18.9 8.64
17 DK042 233.9 22.8 9.09
18 TD033 167.3 23.0 8.28
19 TD029 153.9 18.7 8.90
20 DK019 251.7 20.8 8.78
21 MDSG1 56.2 7.9 7.48
22 MSSG1 57.1 8.2 7.05
23 MDSG1 40.1 7.1 7.38
24 MDSF1 48.5 7.5 7.76

 

نتایج نمونه برداری و بررسی سیانید 40 روز بعد از استحصال طلا نشان داد میزان آلودگی در تمامی‌نقاط نمونه برداری به جز آبهای سطحی روند رو به افزایش داشته است و این میزان به 3 تا 4 برابر مقدار اولیه خود در پایش رسیده است. که می‌تواند با توجه به فعالیت معدن فرضیات ما را توجیه کند. عدم آلودگی برخی نقاط هم می‌تواند به علت بالادست بودن این نقاط توجیه پذیر باشد

نتایج حاصل از نمونه برداری قبل از استحصال طلا

شماره نام نمونه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
1 روستای بهارلو 41.1 6.7 7.98
2 روستای داش کسن 38.8 5.9 8.21
3 جنوب غرب کارخانه با فاصله 2 کیلومتر 51.2 8.6 7.56
4 با فاصله 5 کیلومتر از کارخانه 29.1 4.8 7.49
5 شمال غرب کارخانه با فاصله 3کیلومتر 42.8 6.2 7.12

 

نتایج حاصل از نمونه برداری 15 روز بعد از استحصال طلا

شماره نام نمونه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
1 روستای بهارلو 68.9 9.1 8.14
2 روستای داش کسن 62.8 8.9 8.32
3 جنوب غرب کارخانه با فاصله 2 کیلومتر 82.8 11.9 7.87
4 با فاصله 5 کیلومتر از کارخانه 48.6 6.8 7.74
5 شمال غرب کارخانه با فاصله 3کیلومتر 43.1 6.0 7.15

 

نتایج حاصل از نمونه برداری 40 روز بعد از استحصال طلا

شماره نام نمونه سیانید (ppb) ارسنیک(ppb) pH
1 روستای بهارلو 91.1 12.6 8.25
2 روستای داش کسن 85.9 13.1 8.41
3 جنوب غرب کارخانه با فاصله 2 کیلومتر 109.8 17.6 7.92
4 با فاصله 5 کیلومتر از کارخانه 67.6 8.2 7.78
5 شمال غرب کارخانه با فاصله 3کیلومتر 45 6.3 7.14

 گروه کیمن در این طرح با استفاده از ابزارهای آماری نسبت به بررسی معنی دار بودن میزان آلاینده های فوق الذکر در آبهای اطراف معدن طلای زرکوه در بازه های زمانی قبل و بعد از استحصال طلا(15 و 40 روز بعد از عملیات) اقدام  نمود.  خلاصه ای از تحلیل های آماری صورت گرفته در زیر آمده است:

Correlations
CN Ar pH code_2
Kendall’s tau_b CN Correlation Coefficient 1.000 .762** .388** .431**
Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000
N 87 87 87 87
Ar Correlation Coefficient .762** 1.000 .346** .446**
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000
N 87 87 87 87
pH Correlation Coefficient .388** .346** 1.000 .365**
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000
N 87 87 87 87
code_2 Correlation Coefficient .431** .446** .365** 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .
N 87 87 87 87
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

بر اساس آزمون كندال روند مثبت معني داري در آلودگي آبهاي منطقه اطراف كارخانه بر اساس فعاليت آن به چشم می خورد.بر اساس آزمون كروسكال واليس اختلاف معني داري در آلودگي آبهاي اطراف كارخانه در كليه شاخصها  ميان ميزان آلودگي در قبل استحصال، 15 و 40 روز پس از استحصال وجود دارد.اختلاف معي داري ميان آلودگي به سیانيد در آبهاي منطقه قبل و بعد استحصال به چشم مي خورد.اختلاف معني داري ميان آلودگي به ارسنيك در آبهاي سطحي در دوره هاي قبل، 15 روز و 40 روز پس از استحصال وجود دارد. به اين معني كه به طور معني داري در اين سه دوره زماني آلودگي به ارسنيك بالا رفته است.اختلاف معني داري در pH آبهاي منطقه در قبل و بعد استحصال وجود دارد. اما ميان ميزان pH آبها در دوره هاي 15 و 40 روزه پس از استحصال اختلاف معني داري وجود ندارد.