ماموريت كيمن
خانه \ محصولات و خدمات \ سیستم مدیریت دیداری

سیستم مدیریت دیداری

از ابزارهایی که به عنوان یک عامل توانمندساز در ارتقای بهره وری به کار گرفته می شود، سیستم مدیریت دیداری است. مدیریت دیداری ابزاری است که توسط آن دسترسی کارکنان و مراجعه کنندگان به سازمان، به اطلاعات سرعت یافته و تسهیل می گردد. این اطلاعات می توانند شامل مواردی از قبیل مکانها، ابزارها، افراد و ساختمانها باشند. بدیهی است که سرعت دسترسی ها به بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری می انجامد. از دیگر توانایی های سیستم مدیریت دیداری، تسهیل در انتقال اطلاعات از سطوح بالاتر به پایین تر و بالعکس در سازمان برای ارائه راهکارها، خط مشی ها، سیاست ها و شناساندن نقاط قوت و ضعف است.

          ابزار مدیریت دیداری تابلوهایی است که به صورت الکترونیکی یا فیزیکی در اختیار هر یک از واحدهای سازمان قرار می گیرند.

به صورت معمول سرفصلهای زیر در تابلوهای دیداری گنجانده می شوند:

  1. کیفیت: شاخصها و مطالب مرتبط با مقوله کیفیت فعالیتهای در دست اقدام واحد سازمانی
  2. تحویل به موقع: در این بخش شاخصها و مطالب مرتبط با موضوع انجام به موقع وظایف واحد سازمانی مطرح می گردد.
  3. هزینه: در این بخش شاخصها و مطالب مرتبط با هزینه های عملیاتی واحد سازمانی ذکر می گردد.
  4. ایمنی: در این بخش شاخصهایی نظیر حواذث و شبه حوادث مربوط به واحد سازمانی ذکر می گردد. هم چنین مطالب آموزشی برای پیشگیری از بروز حواذث نیز در این بخش گنجانده خواهد شد.
  5. نیروی انسانی: در این بخش شاخص های مرتبط با کارکنان ذکر می گردد. از جمله این شاخص ها می توان به سرانه کسر کار یا سرانه امتیاز عملکرد فردی اشاره کرد.
  6. انگیزش: در این بخش عملکرد فعالیتهای انگیزشی مرتبط با پیاده سازی بهره وری ذکر می گردد.
  7. نگهداری و تعمیرات جامع: در خصوص واحدهایی که با تجهیزات خاصی کار می کنند، این بخش کاربرد داشته و حاوی اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود عملکرد ماشین آلات می باشد.

استفاده کنندگان از تابلوهای دیداری را طیف وسیعی از افراد نظیر مدیران، ارزیابان و ممیزان، مراجعه کنندگان به سازمان و کارکنان تشکیل می دهند. استقرار این سیستم به ایجاد هم افزایی در بین کارکنان، تسهیل در گردش صحیح اطلاعات در سازمان، حفظ اطلاعات سازمان(حافظه سازمانیایجاد رقابت بین واحدها، ارائه تصویری از سلامت سازمانی و اطلاع از مشکلات بالقوه سازمان و پیشگیری از بحران های احتمالی کمک می کند.

گروه کیمن (Keyman) آمادگی دارد تا با بهره گیری از تجربیات طولانی مدت خود در زمینه سیستم مدیریت دیداری، نسبت به استقرار این سیستم در سازمان ها اقدام کند تا از این مسیر سازمان ها بتوانند به بهره وری بالاتری دست پیدا کنند.