ماموريت كيمن
سیستم پیشنهادات

سیستم پیشنهادات

در مدیریت سازمانها به صورت مدرن، ایده پردازی و تفکر در نحوه انجام بهتر امور شغلی و مسائل پیرامون آن به عهده کلیه افراد سازمان است. به بیان بهتر، همه می توانند و باید فکر کرده و در یافتن روشهای بهتر برای انجام کار مشارکت داشته باشند. اولین گام ارتقای سطح مشارکت کارکنان در سازمان، استقرار سیستم پیشنهادات است. سیستم پیشنهادات سیستمی است که به عنوان بستری برای تشویق و ترغیب کارکنان به ارائه فرصت های بهبود در کارشان به کار رفته و ایده های ارائه شده را ثبت و نگهداری کرده و مدیریت این مستندات ارزشمند را بر عهده دارد.

انواع پیشنهاد

  1. پیشنهاداتی که به حوزه کاری خود فرد پیشنهاد دهنده مربوط می شوند.
  2. پیشنهاداتی که به سایر حوزه های سازمان ارتباط پیدا می کنند.

برای اجرای موفق یک پیشنهاد لازم است تا تیمهایی در حوزه های مختلف سازمان تشکیل شوند تا مسئولیت دریافت، بررسی و حمایت از اجرای پیشنهادات ارائه شده را بر عهده داشته باشند. چرا که در نوع دوم پیشنهادات، احتمال آن وجود دارد که به دلیل عدم اشراف پیشنهاد دهنده به فرایندهای واحد هدف، آن پیشنهاد اجرایی نباشد. این تیمها باید آموزش های لازم برای مدیریت صحیح پیشنهادات را دیده باشند تا ایده ارزشمندی به واسطه ضعف عملیاتی این تیمها از دست نرود. در راس تیمهای یاد شده یک کمیته مرکزی پیشنادات قرار دارد که موظف به ارائه چشم اندازها، خط مشی ها، سیاست گذاری و حمایت کلان نگر از کل سیستم پیشنهادات است. برای ترغیب کارکنان به ارائه پیشنهادهای بهبود دهنده در فرایندهای کاری سازمان، عوامل انگیزشی مختلفی در نظر گرفته می شود که از استمرار حرکت کلی بهبود مستمر در سازمان حمایت شود.

گروه کیمن (Keyman) آمادگی دارد تا با بهره گیری از تجربیات خود در زمینه استقرار سیستم پیشنهادات، نسبت به جاری سازی این سیستم در سازمان ها اقدام کند تا از این مسیر سازمان ها بتوانند به بهره وری بالاتری دست پیدا کنند.