ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ تاثیر پیاده سازی معماری سازمانی بر بهبود فرایندهای سازمان
تاثیر پیاده سازی معماری سازمانی بر بهبود فرایندهای سازمان

تاثیر پیاده سازی معماری سازمانی بر بهبود فرایندهای سازمان

شرکت ملی گاز ایران جهت دستیابی به اهداف استراتژیک خود که عبارت است از: “توانمندسازی سازمان به عنوان یک سازمان پیشرو، دانش محور، سالم و مدرن در جهت رفع نیازهای مشتریان و ذینفعان در هر مکان و هر زمان” و هم چنین مزایای معماری سازمانی و ضرورت های محیطی اقدام به تدوین طرح جامع ICT و معماری سازمانی نموده است.

این اقدامات عبارتند از:

 1. ظهور سازمانهای بزرگ
 2. افزایش شدت رقابت
 3. توسعه فناوری های جدید
 4. افزایش تنوع محصولات و خدمات
 5. نیاز به طراحی و توسعه سیستمهای اطلاعاتی پیچیده
 6. ظهور سیستمهای اطلاعاتی با منظورهای خاص
 7. بالا رفتن سطح انتظارات مشتریان

تاثیر پیاده سازی معماری سازمانی بر بهبود فرایندهای سازمان کیمن

افزایش سرعت تغییرات محیطی ناشی از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان نیازمند استراتژی، سیاست‌ها، ضوابط، روشهای مدرن و استانداردهائی است كه باید از طرف كلیه واحد‌های سازمانی و زیرمجموعه آنها رعایت گردد تا یكپارچگی و تعامل پذیری لازم در تمام سطوح و جنبه‌های «فناوری اطلاعات و ارتباطات» فراهم شود.

برخی از الزامات این موضوع عبارتند از:

 1. ظهور عصر اطلاعات و وابستگی هر چه بیشتر سازمان‌ها به فناوریهای نوین
 2. تغییر نگرش نسبت به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها
 3. الزامات دولت الكترونیك و پیاده‌سازی آن در سازمان
 4. ضرورت تعامل پذیری درون سازمانی و برون سازمانی
 5. لزوم وجود برنامه مدون در خصوص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 به همین منظور تحقیقی با هدف کلی تعیین تاثیر پیاده سازی معماری سازمانی بر بهبود فرایندهای سازمان در شرکت ملی گاز ایران اجرا گردید.

اهداف جزئی این تحقیق عبارت بودند از:

 • تعیین معماری سازمانی پیاده شده در شرکت ملی گاز ایران
 • تعیین فرایندهای شرکت ملی گاز ایران
 • مشخص کردن تاثیر پیاده سازی معماری سازمانی بر بهبود فرایندهای سازمان

گروه کیمن(Keyman) با بهره گیری از توانمندیهای خود در حوزه تحلیل آماری داده ها، در این تحقیق شرکت داشته و بخش آنالیز آماری آن را به انجام رسانده است.