ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ بررسی جامع دبیرستان علوی با مدل CIPP
بررسی جامع دبیرستان علوی با مدل CIPP

بررسی جامع دبیرستان علوی با مدل CIPP

بررسی جامع دبیرستان علوی با مدل CIPP از جمله طرح هایی که با نگرش ارزیابی جامع این دبیرستان توسط گروه کیمن(Keyman) انجام شده است

دبیرستان علوی از موسسات صاحب نام و پیشرو در عرصه آموزش و پرورش ایران است. از عوامل پیشتازی این موسسه تفکر مدرن در مدیریت آن است. از جمله اقداماتی که این دبیرستان در سال های اخیر انجام داده است، نظرسنجی های پایشی مکرر از دانش آموزان در مورد عملکرد کادر معلمین راهنما و دستیاران آنهاست که بستری برای بهبود مستمر در خدمات آموزشی و تربیتی این موسسه است.

از جمله طرح هایی که با نگرش ارزیابی جامع این دبیرستان توسط گروه کیمن(Keyman) انجام شده است، بررسی جامع دبیرستان علوی با مدل CIPP است که در حوزه های متنوع نظیر والدین، دانش آموزان و کادر اجرایی به ارزیابی موسسه می پردازد. در این طرح، مطالعات تحلیلی بر داده های جمع آوری شده با ابزارهای استنباط آماری انجام گردید. همچنین با ابزارهای داده کاوی نسبت به خلاصه سازی و خوشه بندی تایج اقدام شد که اطلاعات مفیدی را تولید کرد.