ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ خدمات آموزشی ارائه شده \ برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان در پژوهشگاه مواد و انرژی
برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان در پژوهشگاه مواد و انرژی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان در پژوهشگاه مواد و انرژی

ساختار مشاغل تخصصی ستادی به گونه ای است که مدیریت کارکنان بر امور کاری خود با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای برنامه ریزی زمان، می تواند نقش بسیار پر رنگی در ارتقای بهره وری ایشان ایفا نماید. چرا که مشابه آنچه که در مشاغل تولیدی قابل انجام است، اندازه گیری نتایج ملموس در روند تکوین محصول(خروجی کار هر فرد) کار آسانی نیست. این پیچیدگی موجب می شود تا نظارت بر خروجی های مراحل مختلف زیرفرایندها در این گونه مشاغل مشکل شود. به عنوان مثال، تهیه یک مقاله علمی پژوهشی پیچیده زمان و مراحل زیادی صرف می کند که در طول تهیه این مقاله، ارزیابی روند پیشرفت به منظور سنجش بهره وری بسیاری از مراحل مانند مطالعات کتابخانه ای آن کاری مشکل بوده و امر نظارت را سخت می کند. در این شرایط، چنان چه کارکنان با تکنیکهای مدیریت زمان آشنا بوده و آنها را به کار گیرند، نیاز به نظارت را کاهش می دهد که این مفهوم خودکنترلی را به ذهن متبادر می سازد. پژوهشگاه مواد و انرژی با داشتن ساختاری علمی که با هدف انجام پژوهش و توسعه منابع انسانی متخصص در زمینه علوم مواد و انرژی فعالیت دارد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اکثر کارکنان آن در مشاغلی با ماهیت کارشناسی مشغول به کار هستند. بنا بر این تجهیز ایشان به تکنیکهایی که بتوانند از زمان خود به روش بهتری استفاده کنند، می تواند به ارتقای بهره وری کل پژوهشگاه منجر گردد. در راستای همین هدف، یک دوره آموزشی برای اساتید، مدیران، کارشناسان و کارمندان بخشهای گوناگون این پژوهشگاه توسط گروه کیمن (Keyman) برگزار گردید.

برخی از موارد ارائه شده در آموزش مدیریت زمان

در خلال این دوره آموزشی، کارگاه هایی به منظور آگاه کردن فراگیران از زمان های تلف شده خود و نحوه هدف گذاری و تعیین فعالیتهای مرتبط با اهداف برگزار گردید. همچنین روش برنامه ریزی در مدیریت زمان و تکنیکهای مستندسازی آن در این دوره آموزشی بیان شد. از دیگر مواردی که در دوره آموزشی مدیریت زمان ارائه گردید، مفهوم سارقین زمان و انواع آنها بود. برای ارتقای بهره وری از زمان روشهایی نظیر ارتقای انگیزه، هماهنگی با منحنی بیولوژیک بدن، تفویض امور و تثبیت زمان و مکان کارها نیز برای فراگیران تشریح گردید. این دوره آموزشی 9 ساعته با برگزاری آزمون پایان دوره به اتمام رسید.