ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ تحلیل آماری عملکرد – دبیرستان علوی
تحلیل آماری عملکرد – دبیرستان علوی

تحلیل آماری عملکرد – دبیرستان علوی

تحلیل آماری عملکرد معلمین

نظرسنجی و ارزیابی عملکرد

با توجه به اهمیت فوق العاده پایه پیش دانشگاهی برای دبیرستان علوی، طبق روال معمول، این دبیرستان نسبت به برگزاری یک طرح نظرسنجی از دانش آموزان این پایه اقدام نمود.

تحلیل آماری عملکرد معلمین دبیرستان علوی

در این نظرسنجی تلاش شد تا با استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان، فرصتهای بهبود عملکرد معلمین این بخش شناسایی شوند. گروه کیمن(Keyman) با استفاده از ابزارهای آماری تحلیل داده ها، تحلیل آماري عملکرد معلمین دبیرستان علوی را بر عهده داشته است.