ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ خدمات آموزشی ارائه شده \ آمار و احتمال مهندسی
آمار و احتمال مهندسی

آمار و احتمال مهندسی

آمار و احتمال مهندسی یکی از دروس پایه ای در بسیاری از رشته های مهندسی نظیر مخابرات است. یکی از اصلی ترین تخصص های موجود در اعضای گروه کیمن(Keymanآمار و تحلیل اطلاعات است. همچنین یکی از دروس رشته های حوزه مهندسی برق، درس آمار و احتمال مهندسی است.

تدریس آمار و احتمال مهندسی در دانشکده پست و مخابرات (وابسته به دانشگاه جامع علمی و کاربردی) از دوره های آموزشی برگزار شده توسط یکی از اعضای گروه کیمن می باشد.