ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ خدمات آموزشی ارائه شده \ مدیریت استرس در شرکت توانیر
مدیریت استرس در شرکت توانیر

مدیریت استرس در شرکت توانیر

استرس یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های مختلف است. هم چنین استرس های کنترل نشده و شدید، بر عملکرد مناسب منابع انسانی تاثیری منفی می گذارند.. بنا بر این سازمانها، هم به دلیل حفظ منابع انسانی ارزشی خود و هم به دلیل مدیریت عملکرد آنان، دوره های آموزشی مختلفی با هدف ارتقای توانمندیهای کارکنانشان برگزار می کنند.

دوره آموزشی مدیریت استرس

در این فعالیت آموزشی، تدریس مدیریت استرس در شرکت توانیر توسط یکی از اعضای گروه کیمن(Keyman) صورت گرفت و طی این دوره آموزشی مطالبی در خصوص اهمیت، انواع، تاثیر و روش های مقابله با استرس برای فراگیران تشریح گردید.