ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ توانمندسازی روان شناختی کارکنان
توانمندسازی روان شناختی کارکنان

توانمندسازی روان شناختی کارکنان

توانمندسازی روان شناختی کارکنان یکی از مسائل حاثر اهمیت در حوزه منابع انسانی است.  طرحی به منظور بررسی عوامل مؤثر بر آن و سنجش شاخص های مربوط به آن به مرحله اجرا در آمد. در راستای اجرای این طرح، گروه کیمن(Keyman) در بخش تحلیل آماری اطلاعات این طرح ایفای نقش کرده است.

عوامل توانمندسازی روان شناختی کارکنان

 1. داشتن اهداف روشن
 2. الگوسازی
 3. حمایت‌کردن
 4. برانگیختگی هیجانی
 5. فراهم‌نمودن اطلاعات
 6. دسترسی به منابع
 7. تفویض اختیار
 8. نظام پاداش‌دهی
 9. مدیریت مشارکتی
 10. تشکیل گروه
 11. ساختار کاری
 12. ارزیابی عملکرد
 13. استقلال