ماموريت كيمن
تکنیکهای ارزیابی 5S

تکنیکهای ارزیابی 5S

علی رغم آنکه 5S به عنوان یک رفتار معمول انسانی در آراسته سازی محیط محسوب می شود، به دو دلیل این رفتار پایداری لازم را نخواهد داشت. این دلایل عبارتند از:

  1. تمایل به بی نظمی به دلیل پاداش روانی حاصل از سهولت بیشتر عدم تبعیت از استاندارد نسبت به رعایت استانداردهای محیط کار
  2. عدم آگاهی بسیاری از افراد از استانداردهای آراستگی محیط کار یا همان 5S و در نتیجه نادیده گرفتن انها

تکنیکهای ارزیابی 5S

به همین منظور، استقرار اثربخش سیستم 5S در سازمانها مستلزم پشتیبانی از آن توسط یک سیستم ارزیابی است که از نتایج به دست آمده محفاظت نماید. یکی از اجزای اصلی سیستم ارزیابی، تیم ارزیابی آن است که باید بتواند طبق برنامه زمان بندی مشخص و بر اساس ابزارهاي آن، به صورت دیداری وضعیت استقرار و رعایت الزامات 5S در محیط های کاری را ارزیابی کرده، مغایرتها را شناسایی نموده و امتیازدهی نماید. گروه کیمن(Keyman) برای تربیت چنین تیمی، دوره آموزشی خاصی را بر اساس مدل آموزشی شرکت رنو-نیسان طراحی کرده است.

سرفصل های دوره آموزشی

  1. مروري گذرا بر لزوم پرداختن به 5S و اصول 5s
  2. نگاه شركت تويوتا به ديداري بودن 5S
  3. چگونه ببينيم؟ ميدان ديد وسيع چيست؟
  4. رفتار در ارزيابي
  5. تكنيك هاي ارتباطي و اصول و فنون مذاكره در ارزيابي 5S
  6. ابزار ارزيابي 5S
  7. تمرين هاي كارگاهي ارزيابي

همان گونه که در بالا مشاهده می شود، بخشي از دوره آموزشی به اصول و فنون مذاکره تخصیص داده شده است. علت این مساله، این دیدگاه است که باید ارزیابان بتوانند با استفاده از اصول مذاکره ضمن انجام ارزیابی، الزامات و استانداردهای 5S را آموزش داده و منابع انسانی سازمان را به سوی تبعیت از الزامات 5S ترغیب نمایند. با این رفتار، علاوه بر انجام ارزیابی واحدهای مختلف سازمان، فرایند آموزشی مستمری نیز اجرا می گردد که به توسعه منابع انسانی منجر می شود. بدیهی است که پیش نیاز این دوره آموزشی، گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی آشنایی با الزامات 5S می باشد.