ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ مدیریت \ سنجش رضایت شغلی رامک خودرو
سنجش رضایت شغلی رامک خودرو

سنجش رضایت شغلی رامک خودرو

چنان چه می دانیم, سنجش رضایت شغلی یکی از روش های عارضه یابی در مدیریت منابع انسانی سازمان هاست و به خوبی می تواند به عنوان محکی مناسب از عملکرد سازمان در حوزه کارکنان به کار گرفته شود. شرکت رامک خودرو نماینده رسمی شرکت خودروسازی سانگ یانگ کره جنوبی در ایران است که کسب و کار آن بر اساس بازرگانی و ارائه خدمات در زمینه خودروهای لوکس بنا نهاده شده است. در این طرح که با هدف سنجش رضایت شغلی کارکنان شرکت رامک خودرو توسط گروه کیمن(Keyman) انجام گرفت،

جزئیات فرایند طی شده در سنجش رضایت شغلی

مدل اسپکتور برای بررسی موارد زیر به کار گرفته شد.

 1. رضایت شغلی(هم به صورت کلی و هم به تفکیک مولفه های آن شامل رضایت از حقوق و دستمزد، ارتقا و پیشرفت، سرپرستی، مزایا، پاداش و قدردانی، قوانین و شرایط کار، همکاران، ماهیت کار و ارتباطات سازمانی) در کل شرکت رامک خودرو که این اطلاعات برای بررسی عملکرد کلان شرکت در حوزه منابع انسانی آن مورد استفاده قرار می گیرد.
 2. رضایت شغلی(هم به صورت کلی و هم به تفکیک مولفه های آن در مدل اسپکتور شامل رضایت از حقوق و دستمزد، ارتقا و پیشرفت، سرپرستی، مزایا، پاداش و قدردانی، قوانین و شرایط کار، همکاران، ماهیت کار و ارتباطات سازمانی) در هر یک از حوزه های شرکت رامک خودرو.

شایان ذکر است که این شرکت دارای حوزه های مختلفی است که عبارتند از:

 1. دفتر مدیریت
 2. بازرگانی
 3. پشتیبانی
 4. حراست
 5. طرح و برنامه
 6. فروش
 7. مالی
 8. منابع انسانی
 9. کارخانه

               از نقاط قوت اجرایی این طرح، استفاده از تکنیک های آماری در کاهش خطا و برآورد داده های گمشده می باشد.