ماموريت كيمن

سنجش رضایت شغلی

در مدیریت منابع انسانی یک سازمان، اطلاع از نوع بینش کارکنان به عوامل دخیل در رضایت شغلی ایشان، برای مدیران نقش یک ابزار عارضه یاب را ایفا می کند. اگر عارضه های شغلی کسانی که در عمل چرخ سازمان ما را به حرکت در می آورند، را بدانیم و آنها را تا حد امکان کاهش دهیم، می توانیم کارکنان توانمندتر و وفادارتری داشته و در نتیجه توان عملیاتی سازمان را بالا ببریم. چرا که بر اساس یافته های علمی، رضایت شغلی آثار مثبتی در برخی از پارامترهای منابع انسانی مانند سلامت کارکنان داشته و این پارامترها می توانند به عنوان یک عامل توانمندساز در بهبود عملکرد کارکنان ما ایفای نقش کنند. گاهی اوقات تصور می شود که کارکنان تنها به مبلغی که در پایان ماه به عنوان حقوق دریافت می کنند، فکر کرده و اگر آن را ارتقا یا کاهش دهیم رضایت شغلی آنها بالا و پایین رفته و در نتیجه این تصور، برخی مدیران سازمانها که حقوق های بالایی پرداخت می کنند، از عدم رضایتمندی کارکنان خود شگفت زده می شوند. علت آن است که ما نمی دانیم که واقعا در ذهن کارکنان ما چه می گذرد و آنها زمانی که برای ما کار می کنند، به چه چیزهای دیگری به جز پول فکر می کنند و چه چالش های دیگری پیش رو دارند.

برای این کار مدل های استانداردی وجود دارد که برای سنجش دقت و اعتبار آنها، زمان و هزینه های زیادی صرف شده تا ابزاری مناسب برای سنجش رضایت شغلی سازمان ها به دست آید. یکی از مدل های مشهوری که برای سنجش رضایت شغلی یک سازمان به کار می رود، مدل اسپکتور دانشگاه فلوریدا است که رضایت کلی یک سازمان را سنجیده و علاوه بر آن، در 9 سرفصل جداگانه زیر، نگرش کارکنان را می سنجد و گزارش می دهد. شایان ذکر است که مدل های دیگری(مانند مدل موسسه گالوپ یا مدل دانشگاه مینه سوتا) نیز وجود داشته و هر سازمان می تواند به تناسب اهداف و نیازهای خود، از یکی از آنها استفاده کند. در زیر به اختصار با 9 سرفصل مدل اسپکتور آشنا می شویم.

 1. حقوق و دستمزد

  : این سرفصل مربوط به دریافتی عادی کارکنان به ازای کاری است که برای سازمان انجام می دهند. روشن است که یکی از عوامل دخیل در رضایتمندی شغلی کارکنان حقوق آنهاست ولی همان گونه که در بالا ذکر شد، تنها عامل اثرکذار نیست.

 2. ارتقا:

  یکی دیگر از سرفصل هایی که در این مدل به عنوان عامل رضایت شغلی ذکر شده است، ارتقاست. ارتقا به معنی پیشرفت کارکنان است که در طول دوران کاری خود از آن بهره مند می شوند. یکی از مصادیق آن پیشرفت در سلسله مراتب سازمانی است که افراد از مراتب پایین شروع کرده و در طول دوران کاری خود به مراتب بالاتر دست می یابند.

 3. سرپرستی:

  از دیگر عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی مقوله سرپرستی است. سرپرست، فردی محسوب می شود که به طور مستقیم به عنوان مافوق فرد است و رابطه رییس و مرئوس میان آنها برقرار است که نوع رفتار او تاثیر مهمی در رضایت فرد از شغل خود دارد.

 4. مزایا:

  این سرفصل اشاره به امکانات و مزیتهایی دارد که سازمانها در اختیار کارکنان قرار می دهند و با حقوق و دستمزد متفاوت است. مثلا در برخی شرکتها، خودرو و موبایل و بن خرید و امثال اینها در اختیار کارکنان قرار می گیرد که به نوعی مزیت محسوب می شود.

 5. قدردانی و پاداش:

  این سرفصل اشاره به انواع عاملهایی دارد که به عنوان انگیزش به ازای دستاوردهای برجسته کارکنان در اختیار آنان قرار می گیرد. مدیران توانمند می دانند که چگونه با انواع تکنیک های مادی و غیرمادی روحیه انجام کار برجسته در کارکنان خود را بالا نگاه داشته و از این طریق عملکرد واحد سازمانی خود را ارتقا دهند که این سرفصل نشان دهنده قدرت و میزان تکرار رفتارهای انگیزشی در راستای قدردانی از کارکنان است.

 6. شرایط کار: این سرفصل اشاره به قوانین و مقرراتی دارد که کارکنان در کار خود با آن مواجه هستند. بسیاری از سازمان ها قوانینی وضع کرده اند که در ابتدا تصور می شد موجب بهبود عملیات سازمان می شود، اما در عمل چالاکی کارکنان و در نتیجه چابکی سازمان را کاهش داده و اجازه نمی دهد کارکنان در حد توان خود برای سازمان کار کنند. در این سرفصل از وجود یا عدم وجود چنین معضلی مطلع می شویم.
 7. همکاران:

  این سرفصل اشاره به کسانی دارد که افراد در کنار آنها کار کرده و بر هم تاثیر می گذارند. توانمندی ها و ضعف های همکاران بر رضایتمندی افراد از شغلشان تاثیر می گذارد که در این سرفصل از شدت و ضعف این موارد با خبر می شویم.

 8. ماهیت کار:

  این سرفصل اشاره به کاری دارد که برای فرد به عنوان شغل تعریف شده است. گاهی اوقات سازمان ها به دلیل بد تعریف کردن مشاغل موجب می شوند که رضایت شغلی افراد کاهش یافته و عملکرد آنها پایین بیاید که در این سرفصل از این مقوله مطلع می شویم.

 9. ارتباطات:

  این سرفصل مربوط به ارتباطات انسانی و میزان قوت آنها در سازمان است. بخش مهمی از جریان گردش اطلاعات در سازمان، به عهده ارتباطات انسانی است و بسیاری از اوقات به دلیل مشکلات ارتباطی کارکنان، فرایندهای کاری سازمانها به چالش کشیده می شود. در این سرفصل از وجود معضل در این مقوله مطلع می شویم.

گروه کیمن (Keyman) آمادگی دارد تا با بهره گیری از تجربیات خود در زمینه سنجش رضایت شغلی سازمانها، نسبت به سنجش آن در سازمان ها اقدام کند تا از این مسیر سازمان شما بتواند به شرایط مطلوب تری در بازار کار دست پیدا کند.