ماموريت كيمن
نظام جامع آماری

نظام جامع آماری

نظام جامع آماری زیر بنای تصمیم گیری صحیح، مبتنی بر اطلاعات قابل اعتماد و روزآمد است. اگر این اطلاعات در دسترس نبوده و یا موجود، اما ناقص یا كهنه باشند و یا دسترسی به آنها نیازمند صرف وقت و یا هزینه زیاد باشد، فرایند مدیریت دچار مشكل خواهد شد. برای پیشگیری از بروز چنین مشكلی، وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و جامع ضروری می نماید.

یکی از انواع این سیستمها که خصوصیات فوق العاده ای نسبت به سایرین دارد، نظام جامع آماری است. این سیستم ابزاری توانا و روزآمد برای تصمیم گیری و مدیریت صحیح و كارآمد است. مزیت رقابتی و خصوصیت خوب این سیستم در وجود بخشی است که حاوی تحلیل های تخصصی داده هاست. در حال حاضر، انواع بانک های اطلاعاتی در بسیاری از سازمانها موجود است، اما آنها توسط یک زیرسیستم فعال، تحلیل هایی از جنس بهینه سازی، مدل بندی، بررسی قوانین ارتباطات میان داده ها و … نمی شوند. این حلقه گمشده ارمغانی است که گروه کیمن(Keyman) در قالب نظام جامع آماری به سازمانها و شرکتها هدیه می دهد و فرایند مدیریت خرد و کلان را بسیار آسان می کند.

بخشهای نظام جامع آماری

          این سیستم متشکل از حجم عمده ای از اطلاعات موجود در یک سازمان می باشد که ماهیتی ورای یک بانک اطلاعاتی محض دارد. توجه به این نكته ضروری است که با فراوری اطلاعات موجود که از روشهای گوناگون از سازمان به دست می آیند، می توان اطلاعات دیگری به دست آورد که در بسیاری از مواقع نسبت به اطلاعات اولیه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند. چرا که زمینه های استفاده از اطلاعات فراوری شده نسبت به اطلاعات خام بسیار مهم تر و كاربردی تر است. این اطلاعات جدید در تحلیل سیستم، برنامه ریزی، جهت دادن به مدیران و تصمیم سازان و . … به کار می آیند. وجود چنین سیستمی در یک مجموعه، تاثیر زیادی در افزایش بهره وری، سرعت کار و و نیز پیش بینی سریع بحرانهای احتمالی دارد.

ماهیت نظام جامع آماری

نظام جامع آماری یک بانک اطلاعاتی متمرکز دارد که مشتمل بر دو بخش داده ها و شاخص های آماری است. روشن است که به روز آوری داده ها از روش های نمونه گیری و ثبت و سایر روش ها به طور منظم صورت می گیرد. این بانک اطلاعاتی در دوره های زمانی مشخص شده برای هر متغیر، روزآمد می گردد.

          زیر سیستمی برای تولید گزارش ها در این سیستم وجود دارد که با حفظ کلیه ملاحظات لازم از دیدگاه دانش آمار، گزارشهای مورد نیاز را تولید کرده و ارائه می کند. نکته قابل توجه در این زمینه این است که تولید بخشی از گزارش ها نیازمند هوش انسانی است و لذا یک تحلیل گر آماری نیز در تولید گزارش های سیستم حضور دارد. این فرد بایستی با بهره گیری از ابزارهای آماری، تحلیل هایی که در طراحی سیستم ضروری تشخیص داده شده اند، را تولید و در گزارش های سیستم وارد نماید. اصطلاحا به این بخش از سیستم ماژول BI یا همان Business Intelligence می گویند. شایان ذکر است که در صورتی که کاربران به گزارشی خاص از این سیستم نیاز داشته بانشد، این سیستم توانایی تولید آن گزارشها را نیز به صور ت موردی دارا می باشد.