ماموريت كيمن
خانه \ محصولات و خدمات \ کاهش هزینه
کاهش هزینه

کاهش هزینه

با توجه به آنکه در رویکرد های نوین تلاش می گردد تا برای افزایش سودآوری فعالیت های سازمان، در هزینه های عملیاتی آن کاهش داده شود، این سیستم می تواند به عنوان ابزاری مفید برای ارتقای سودآوری سازمانها به کار گرفته شود.

در این سیستم که از سیستم های مشارکتی سازمان محسوب می گردد، ساز و کارهایی تدارک دیده می شود که افراد فعالیتهایی ورای فعالیتهای موظف و معمول شغلی خود انجام دهند و در نتیجه آنها هزینه های سازمان کاهش پیدا کند. برای استقرار این سیستم، کمیته هایی با مجموعه وظایف مشخص تشکیل می گردد که در راس آنها کمیته مرکزی کاهش هزینه قرار دارد. شروع فرایند استقرار با تشکیل این کمیته ها و آموزش به اعضای آنها صورت می گیرد که از اهم این آموزش ها می توان به ابزار شش سیگما اشاره کرد. اعضای کمیته مرکزی کاهش هزینه به نوعی انتخاب می شوند که با بررسی پروژه های کاهش هزینه ارائه شده بتوانند میزان کاهش هزینه ادعا شده توسط مجریان پروژه را راستی آزمایی کنند. از دیگر وظایف اصلی کمیته مرکزی کاهش هزینه سازمان، تعیین چشم اندازهای استراتژیک، ارائه خط مشی ها و سیاست گذاری ها، هدایت راهبردی و کلان نگر پروژه ها به سوی اهداف مورد نظر سازمان است. چرا که صرف ایجاد کاهش هزینه از هر نوع و به هر شکلی مطلوب نیست و می تواند در بلند مدت برای سازمان مشکل آفرین باشد.

پروژه های کاهش هزینه در گام ابتدایی باید در راستای خط مشی های کلی ارائه شده توسط کمیته مرکزی کاهش هزینه، تعریف و سپس در کمیته کاهش هزینه بخش مربوطه مطرح گردند. پس از اخذ تاییدیه اولیه از کمیته مذکور، فرایند اجرا شروع شده و فرم ها و مستنداتی که توسط گروه کیمن (Keyman) در اختیار کمیته ها گذاشته می شود، به طور گام به گام تکمیل می گردند. پس از پایان اجرا، مستندات و مدارک مربوط به اجرای پروژه به کمیته مرکزی ارسال شده و در آن پس از بررسی های اولیه، طی یک جلسه دفاعیه، به طور تخصصی بررسی می گردد. در صورتی که تشخیص داده شود پروژه از معیارهای لازم برخوردار است، اعضای تیم اجرای پروژه از تشویق های لازم برخوردار می گردند.

گروه کیمن (Keyman) این آمادگی را دارد تا با بهره گیری از تجربیات طولانی مدت خود در سیستم کاهش هزینه، نسبت به استقرار این سیستم در سازمان ها اقدام کند تا از این مسیر سازمان ها بتوانند به سودآوری بالاتری دست پیدا کنند.