ماموريت كيمن
خانه \ سوابق کاری \ تحلیل اماری داده ها و اطلاعات \ طعم دهنده طبیعی و سنجش بازار آنها
طعم دهنده طبیعی و سنجش بازار آنها
طعم دهنده های طبیعی

طعم دهنده طبیعی و سنجش بازار آنها

طعم دهنده های طبیعی و سنجش بازار آنها در قالب یک طرحی پژوهشی بود که در زمینه طعم دهنده های حاصل از گیاهان دارویی اجرا گردید. از گیاهان دارویی که از جمله مزیت های اقتصادی کشور ایران است، محصولات متنوعی به دست می آید. یکی از مهم ترین این محصولات، روغنهای اسانسی یا همان Essential oils هستند که عموما با روش تقطیر حاصل می گردد. اسانسهای گیاهی به دلیل طبیعی بودن کاربردهای صنعتی ویژه ای دارند. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. داروسازی
  2. صنایع غذایی
  3. صنایع آرایشی و بهداشتی و به طور خاص تر تولید عطر

 یکی از محصولات به دست آمده از اسانس گیاهان دارویی، طعم دهنده هاست. این مواد با حجم کم، تاثیرات قابل توجهی روی طعم و عطر غذا و نوشیدنی ها ایجاد می کنند. به عنوان مثال، اگر چند قطره از طعم دهنده گل محمدی وارد یک قابلمه غذا شود، عطر گل محمدی در محتویات آن وارد می شود. شایان ذکر است که طعم دهنده ها را نباید با عرقیاتی نظیر گلاب یکسان دانست. عرقیات، از آب موجود در فرایند تقطیر حاصل می شود و بعضا به دلیل وجود باکتریها، از نظر بهداشتی مورد تایید متخصصین نیستند. اما طعم دهنده ها موادی هستند که از خود اسانس گیاهان دارویی حاصل می شوند. با توجه به وجود فرصت کارآفرینی در این حوزه، این  سوال مطرح گردید که تا چه حد این محصول می تواند بازار داشته باشد که این طرح با هدف سنجش بازار طعم دهنده های تهیه شده از گیاهان دارویی اجرا گردید. برای این کار دو پرسشنامه بر اساس اصول مام تست طراحی گردید و به دو گروه ارائه شد. پرسشنامه اول کلیاتی در خصوص طعم دهنده ها را مورد سوال قرار داده بود و پرسشنامه دوم پس از ارائه یک نمونه طعم دهنده  به پاسخگویان، موارد تخصصی تر را مورد بررسی قرار داد.

نتایج حاصل از پرسشنامه ها از نظر آماری تحلیل شده و در انتها بر اساس نتایج حاصله تصمیم سازی گردیده است. بخشی از نتایج به دست آمده در زیر مشاهده می شود:

  1. نمودار ترجیحات آزاد پاسخگویانی که نمونه دریافت نکرده اند.
  2. تحلیل استنباطی اهمیت طعم و عطر غذا از نظر افراد حاضر در چندک های درآمدی مختلف:

 نتیجه آزمون صورت گرفته بر  داده ها بیانگر عدم وجود  اختلاف معنی دار میان نظرات گروه های مختلف سنی در اهمیت دادن به طعم غذا و نوشیدنی است

در نهایت بر اساس خروجی های حاصل از این طرح پژوهشی در زمینه بازارسنجی طعم دهنده های گیاهان دارویی، تصمیم بر آن گرفته شد که طرح تجاری و مدل کسب و کاری تدوین گردد که مبنای تصمیم گیری در خصوص روش راه اندازی این کسب و کار گردد.

توضيحاتي از اين طرح در اينستاگرام كيمن در لينك مربوطه ارائه شده است.