ماموريت كيمن
خانه \ محصولات و خدمات \ مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

منابع انسانی یک سازمان، از ارزشمندترین و پایه ای ترین سرمایه های آن است. یکی از الزامات برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای یک سازمان، نگاه استراتژیک به منابع انسانی آن و مدیریت استراتژیک آن است. تفکر اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر طرح ریزی بلندمدت برای مدیریت امور کارکنان استوار است. بسیاری از سازمانها به علت فقدان نگاه استراتژیک به مقوله مدیریت کارکنانشان، عملا در عبور از بحرانهایی که در اثر تغییرات بازار محصولشان رخ می دهد، ناتوان مانده و آسیب می بینند. به بیان ساده تر، سازمانی که بلندنگر مدیریت می شود و به دنبال حضوری با موفقیت پایدار در بازار کار است، الزاما باید مسائل مربوط به کارکنانش را طوری مدیریت کند که آنها او را به هدف حضور موفقیت آمیز در بازار کار برسانند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به طور کلی در بر گیرنده چهار مفهوم زیر است:

  1. بهره گیری از ابزار برنامه ریزی برای مدیریت امور کارکنان به نحوی که ابعاد آن منطبق بر استراتژی های کلی سازمان باشد.
  2. اتخاذ رویکردی یکپارچه در طراحی و مدیریت کلیه سیستمهایی مرتبط با مقوله منابع انسانی به صورتی که فرایند طراحی و مدیریت مذکور مبتنی بر رویه های استراتژیکی باشد که توسط مبنایی خردمندانه پشتیبانی می شوند.
  3. هماهنگ کردن سیاست های کلی مدیریت منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار تعیین شده از سوی مدیریت ارشد سازمان
  4. نگاه کردن به کارکنان سازمان به عنوان یک منبع استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در بازار کسب و کار

     گروه کیمن(Keyman) آمادگی دارد تا با بهره گیری از تجربیات و دانش خود، با سازمان ها در طراحی مدل استراتژیک مدیریت منابع انسانی آنها به گونه ای همکاری کند که سازمانها بتوانند با اتکا به منابع انسانی خود، به طور پایدار دارای مزیت رقابتی بوده و در بلندمدت در بازار کار، حضوری موفقیت آمیز داشته باشند. بدیهی است که عدم توجه کافی به مدیریت استراتژیک منابع انسانی، می تواند موجب آسیب پذیر کردن سازمانها در رسیدن به چشم اندازهایشان شود.