ماموريت كيمن

آموزش تخصصی نرم افزار SPSS

آموزش تخصصی نرم افزار SPSS :

یکی از مشهورترین و پرکاربردترین نرم افزارهای آماری، نرم افزار SPSS است. این نرم افزار که با هدف تحقیقات آماری در علوم اجتماعی طراحی و تولید شده است، به قدری توسعه پیدا کرد که امروزه در طیف وسیعی از تحقیقات آماری به کار می رود. شاید اگر ادعا کنیم که هیچ فردی وجود ندارد که به تحلیل آماری مسلط بوده ولی به SPSS آشنا نباشد، سخن گزافه ای نگفته باشیم. سهولت و سرعت در آموختن کار با آن، دیداری بودن، امکان ورود و صدور(Import & Export) داده با نرم افزارهای پرکاربردی نظیر Ms-Excel و تنوع ابزارهای آماری موجود در آن، از مزایای مهم آن است.

بخش های مهم آموزش تخصصی نرم افزار SPSS

  1. بخش های مربوط به مدیریت داده ها: این بخشها حاوی ابزارهایی برای انجام انواع محاسبات و تبدیلها، اعمال اقسام فیلترها و جایگزینی داده های گمشده و نظایر آن هستند.
  2. بخش تحلیل داده ها: در این بخش مجموعه بزرگی از انواع ابزارهای آماری با هدف انجام طیف وسیعی از تحلیل های آماری داده ها قرار داده شده اند. از جمله این ابزارها می توان به ابزارهای تحلیل توصیفی داده ها، کنترل کیفیت آماری، اقسام مدل بندی های آماری مانند مدلهای رگرسیونی و چند متغیره پیوسته و گسسته، تحلیل های ناپارامتری، طراحی آزمایشها، تحلیل های اولیه نظیر مقایسه میانگینها و واریانسهای جوامع مورد مطالعه و پیش بینی با استفاده از سریهای زمانی اشاره کرد.
  3. بخش نمودارها: در این بخش از نرم افزار SPSS، انواع نمودارهای لازم برای تحلیل داده ها قابل رسم هستند. از جمله این نمودارها می توان به نمودارهای میله ای، دایره ای، باکس و تقابلی اشاره کرد که در تحلیلهای مدیریتی و به خصوص ارائه دیدی اولیه به تحلیل گر آماری کمک می کنند.

گروه کیمن(Keyman) با در اختیار داشتن آماردانانی مجرب و آشنا به نرم افزار آماری SPSS، آماده آموزش تخصصی نرم افزار SPSS برای مدیران و کارشناسان سازمانها است. فراگیران پس از حضور اثربخش در این دوره آموزشی توانایی انجام تحلیل های آماری داده ها با این نرم افزار را دارا خواهند شد.