ماموريت كيمن
آموزش تخصصی MS-Project

آموزش تخصصی MS-Project

آموزش تخصصی Ms-projectاز ابزارهای مناسب برای ارتقای بهره وری کارکنان است. چرا که گاهی دانش فنی اجرای پروژه ای در اختیار مجریان آن هست، اما در اجرای آن موفق نمی شوند، در بسیاری از اوقات، علت این موضوع، ضعف در مدیریت فرایند اجرای پروژه است. هر پروژه جنبه های مختلفی چون جنبه های عملیاتی، منابع انسانی و مالی دارد که فقدان توازن میان این منابع موجب اختلال در به پایان رسیدن فرایند اجرا و یا کاهش بهره وری و افزایش هزینه آن می شود. برای پیشگیری از تبعات ناشی از این موضوع، نرم افزارهای گوناگونی برای کنترل پروژه وجود دارند که با استفاده از آن می توان تکنیکهای کنترل پروژه را پیاده سازی کرد. یکی از مشهورترین و مناسب ترین این نرم افزارها، Ms-Project است که توسط طیف وسیعی از مدیران پروژه و کارشناسان آنان به کار گرفته می شود.

در آموزش تخصصی MS-Project برای فراگیرانی که در این دوره آموزشی حضور می یابند، مراحل زیر تدریس می شود:

  1. نگاهی گذرا به مفاهیم اصلی دانش کنترل پروژه: در این بخش برای آشنایی فراگیران با اصول کنترل پروژه، مطالبی بیان می شود تا در خلال فراگیری نرم افزار MS-Project، از این مطالب بهره برده تا فرایند آموزش با اختلال مواجه نشود. ضمن اینکه این بخش به فراگیران و مدرس کمک می کند تا به درک مشترکی از مفاهیم و ادبیاتی یکسان دست پیدا کنند.
  2. آموزش نحوه تعریف تقویم پروژه: در این بخش فراگیران می آموزند که چگونه تقویم کاری پروژه را به شکل واقعی تعریف کنند. توضیح اینکه در این بخش، روش تعریف تقویمی حاوی انواع زمان بندی های مربوط به روزهای کاری، روزهای تعطیل و ساعات مربوط به شیفتهای کاری به فراگیران آموزش داده می شود.
  3. آموزش نحوه شکست کار: در این بخش فراگیران می آموزند که چگونه کل پروژه را به بخش های کوچکتر تقسیم کرده که نه فعالیتی از قلم بیفتد و نه فعالیتی به طور مازاد در نظر گرفته شود.
  4. آموزش نحوه تعریف فعالیت ها و برقراری روابط میان آنها: در این بخش فراگیران می آموزند که چگونه فعالیت های هر بخش را در نرم افزار وارد کرده و ارتباط میان آنها را مشخص سازند.
  5. آموزش نحوه برنامه ریزی منابع: در این بخش فراگیران می آموزند که چگونه منابع لازم برای اجرای پروژه را تعریف کرده و به فعالیتهای مربوطه نسبت دهند.
  6. آموزش نحوه کنترل، ارزیابی و گزارش گیری از فرایند اجرای پروژه: در این قسمت فراگیران روش کنترل فرایند اجرای پروژه را آموخته و با روش تهیه انواع گزارشهای مربوط به آن(اعم از فعالیت های جاری، هزینه صورت گرفته تا کنون، میزان فعالیت هر فرد و …) آشنا می شوند.

چگونه این نرم افزار را فراگیریم؟

گروه کیمن(Keyman) با بهره گیری از اساتیدی توانمند در آموزش تخصصی MS-Project آمادگی دارد تا با برگزاری دوره های آموزشی این نرم افزار به مدیران و کارشناسان سازمان شما در مدیریت اثربخش پروژه ها کمک کند تا از این طریق موجب رشد و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های عملیاتی سازمان شما گردد.