ماموريت كيمن
خانه \ محصولات و خدمات \ خدمات آموزشی \ آموزش تکنیکهای مدیریت استرس

آموزش تکنیکهای مدیریت استرس

با آموزش تکنیکهای مدیریت استرس می توان با عوامل استرس زا در زندگی روزمره -که موضوعی روشن برای مردم است-مبارزه کرد. بسیاری از عوامل استرس زا، تحت کنترل ما نیستند که بخواهیم آنها را از بین ببریم. از سویی دیگر بر اساس تحقیقات صورت گرفته، استرس علت 75 الی 90 درصد غیبت از محل کار و مراجعه به پزشک است. بنا بر این برای ارتقای بهره وری سازمان و نیز محافظت از سلامت فردی، نیازمند روشهایی هستیم که توسط آنها بتوانیم خود و کارکنان سازمانمان را از آسیبهای ناشی از عوامل استرس زا محافظت کنیم.

اگر چه استرس هنگامی که به یک بیماری تبدیل شود، فرد را نیازمند مراجعه به پزشک می کند، اما در موارد غیربیمارگونه آن، ما نیازمند آموختن روشهایی هستیم که با کمک آنها بتوانیم خود را از آسیب های استرسمحافظت کنیم.

نشانه های استرس

در این دوره که با هدف آموزش تکنیکهای مدیریت استرس برگزار می شود، ابتدا فراگیران با انجام یک تست میزان استرس خود را برآورد می کنند. سپس با مفهوم، انواع، علل و آثار استرس آشنا شده و نشانه های آن را می آموزند. این نشانه ها در چهار دسته کلی زیر رده بندی می شوند:

  1. نشانه های جسمی استرس
  2. نشانه های روانی استرس
  3. نشانه های اجتماعی استرس
  4. نشانه های معنوی استرس

در بخش بعد، با عوامل مختلف تولید کننده استرس آشنا شده و سپس روشهایی برای مقابله با آنها می آموزند. از جمله این عوامل می توان به خطاهای شناختی اشاره کرد که در آن فرد به دلیل اشتباهاتی شناختی نظیر شخصی سازی یا تعمیم دادن های مبالغه آمیز دچار استرس می گردد. هدف از آموزش این بخش، اصلاح پاره ای از این خطاهاست که خود منجر به ایجاد استرس می گردند. سپس انواع روشهای مقابله با استرس نظیر مقابله های ناسازگار، مساله مدار و هیجان مدار به فراگیران آموزش داده شده و در خصوص مزایا و معایب آنها برای ایشان مطالب مفیدی ارائه می شود. سپس سبک زندگی سالم و ابعاد آن برای ایشان تشریح شده و روشهایی به آنها آموزش داده می شود که بتوانند استرس های خود را کاهش داده و خود را در برابر آسیبهای آن محافظت کنند. این دوره آموزشی در برخی سازمانها ارائه شده و نتایج خوبی به بار آورده است. در خلال این دوره آموزشی، از فیلم ها و سایر امکانات کمک آموزشی برای ارتقای سطح یادگیری و جذابیت دوره نیز استفاده می شود.

          گروه کیمن(Keyman) با در اختیار داشتن اساتیدی توانمند و مجرب در تدریس روشهای مدیریت استرس، آماده برگزاری این دوره آموزشی به طور جذاب و کاربردی در سازمان ها و موسسات است.