ماموريت كيمن
نظرسنجی

نظرسنجی

در بسیاری از مسائل پیش روی مدیران، چالشی به نام نظر جامعه وجود دارد. بی توجهی به نظر جامعه می تواند آثار مخربی بر مدیریت فرایندهای سازمان داشته باشد. به عنوان مثال از مساله ای مانند توسعه یک محصول و شناخت بازار آن گرفته تا پیش بینی آثار و تبعات اجرای یک سیاست کلان در سازمانهای بزرگ، همه و همه به کسب اطلاع از نظرات جامعه نیازمندند. یکی از روشهای مرسوم کسب اطلاع از جامعه های انسانی، انجام نظرسنجی هاست. برای انجام صحیح نظرسنجی ها دقت به برخی نکات ریز الزامی است. چرا که در صورتی که این نکات رعایت نشوند، اعتبار نتایج حاصل از آن نظرسنجی زیر سوال خواهد رفت. از جمله این نکات می توان به صحت طراحی پرسشنامه از دیدگاه های مهمی چون روایی و پایایی اشاره کرد. چنان چه پرسشنامه ای از دو خصیصه روا و پایا بودن محروم باشد، نتایج آن قابل اعتماد نخواهند بود.

          از دیگر مسائلی که باید در اجرای نظرسنجی ها مورد توجه قرار گیرند، نحوه انتخاب نمونه مناسب از جامعه برای ارائه و دریافت پرسشنامه هاست که همان گونه که می دانیم، نمونه گیری مراحل خاصی چون شناخت اولیه جامعه و تعیین روش و حجم نمونه اخذ شده از جامعه را دارد که همه این مراحل باید توسط متخصصین امر صورت گیرد. هم چنین در اجرای نظرسنجی ها با پدیده ای به نام امتناع از تکمیل پرسشنامه مواجه می شویم که خود این موضوع از نظر آماری مفهوم ویژه ای داشته و نیازمند بررسی است و بر خلاف تصور، افزودن حجم نمونه برای رفع این مشکل؛ خطایی است که به اعتبار نتایج لطمه وارد می سازد. توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها مستلزم نیروی انسانی آموزش دیده و خبره ای است که بتواند این فرایند را با کمترین میزان خطا به انجام برساند. هدف از بیان موارد فوق بیان تخصصی بودن انجام نظرسنجی هاست. گروه کیمن(Keyman) با در دست داشتن تجارب گوناگون در حوزه نظرسنجی، آمادگی دارد تا با دقت و سرعت مناسب، انواع طرح های نظرسنجی را اجرا و نتایج را در قالب نمودارها و جداول و تحلیل های آماری مورد نظر سازمانها، گزارش نماید.