ماموريت كيمن
ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

بر اساس نظر صاحب نظران، تفاوت میان سازمان‌های موفق و سازمان‌های ناموفق، انسان است؛ نه بازار، صنعت و محصول آن سازمانها. چرا که منابع انسانی سازمانها هستند که به خلق محصول و کسب موفقیت های دیگر سازمان مانند ارتقای برند و اخذ سهم بازار اقدام می کنند.

اگر چه راه‌های غیر رسمی، مانند اظهار نظر همكاران یا تشویق‌های گاه و بی‌گاه سرپرستان می‌تواند كاركنان را تا حدودی از چگونگی عملكردشان آگاه سازد، ولی ارزیابی عملكرد به عنوان ساختاری رسمی، فرایندی برای اندازه‌گیری، ارزیابی و ارزش گذاری بر ویژگی‌ها، رفتارها و دستاوردهای شغلی کارکنان و تعیین سطح عملكرد كنونی ایشان می باشد. خروجی این سیستم به تشخیص میزان بهره‌وری فرد و امكان ادامه عملكرد اثربخش یا حتی اثربخش‌تر افراد در آینده‌ منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای كه خود انها، سازمان و جامعه از آن بهره‌مند می گردند. در نهایت می‌توان گفت هدف اصلی سنجش عملكرد كاركنان، بهبود عملكرد و كمك به تك‌تك اعضای سازمان برای موفق‌بودن است. بدیهی است که موفقیت تک تک افراد سازمان، می تواند عاملی کلیدی برای موفقیت کلی سازمان محسوب گردد.

برای ارزیابی عملكرد كاركنان، مدل‌ها و روش‌های متنوعی اعم از سنتی و نوین، در سازمانهای مختلف در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما بی شک آن مدلی از ارزیابی، معتبر و بهره‌ور است كه بتواند كاركنان را از طریق عوامل مؤثر در عملكردشان بسنجد و از نتایج آن برای بهبود عملكرد آنها بهره‌برداری نماید. به همین منظور عمدتاً از طرح تجزیه و تحلیل مشاغل در هر سازمان، برای شناسایی شاخص‌های عملكردی كاركنان استفاده می‌شود. امروزه از سیستمی به عنوان سیستم ارزیابی عملكرد اثربخش یاد می‌شود كه بتوان از نتایج آن در سایر سیستم‌های منابع انسانی نظیر نظام جبران خدمات، سایر نظام‌های انگیزشی، نظام‌های آموزشی، شایسته‌پروری و دیگر نظام‌ها (با توجه به نوع فعالیت سازمان) بهره برد.

گروه کیمن(Keyman) با بهره گیری از متخصصین حوزه ارزیابی عملکرد منابع انسانی و با دارا بودن تجارب زیادی در این زمینه، قادر است نسبت به استقرار سیستم ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمانها اقدام کرده و به رشد و تعالی سازمانها کمک کند. روشن است که استقرار این سیستم به مدیران میانی و ارشد در مدیریت موفقیت آمیز سازمان کمک چشمگیری خواهد کرد.