ماموريت كيمن
خانه \ محصولات و خدمات \ سیستم مدیریت دانش
سیستم مدیریت دانش

سیستم مدیریت دانش

بر اساس یافته های نوین، یک مبنای تولید ثروت در سازمانهای متعالی، دانش است. این دانش که در اختیار منابع انسانی سازمان می باشد، از سرمایه های بی بدیل آن می باشد. در میان کارکنان(منابع انسانی) سازمان، گروهی از افراد قرار دارند که بهره ویژه ای از این سرمایه ارزشمند دارند. برخورداری سازمان از نیروهای دانشی و مبتكر به عنوان مزیت رقابتی تلقی شده و رمز بقاء، رشد و پویایی سازمان، به کار بردن بهینه این ظرفیت ها و توانمندی هاست. برای مدیریت این سرمایه غیرمادی در سازمان، سیستم مدیریت دانش و استعدادها ابزاری مؤثر محسوب می شود كه با بكارگیری آن می‌توان مهارت‌های كاركنان مستعد را به طرز صحیحی شناسایی کرده، دستاوردهای ایشان را ثبت و ضبط نموده و این مهارتها و دانش را گسترش داد. یكی از دلایل عدم دستیابی به نتایج قابل توجه در عرصه های تولیدی داخلی، علی رغم وجود استعدادهای فراوان در آنها، فقدان سیستم مدیریت دانش و استعدادهاست. در همین راستا، به منظور ساماندهی فرآیند شناسایی، پرورش، به كارگیری و نگهداری كاركنان دانشی و مبتكر و هم چنین بهره مندی، حمایت و پشتیبانی از خدمات برجسته آنان، سیستم مدیریت دانش است. این سیستم موجب می شود تا با خروج نیروهای دانشی از سازمان، سرمایه دانشی آنها در سازمان باقی مانده و سازمان از این نظر فقیر نشود.

روش استقرار سیستم مدیریت دانش

          چنان چه می دانیم، دانش به دو دسته کلی صریح و ضمنی تقسیم بندی می گردد.

          برای استقرار سیستم مدیریت دانش، در ابتدا باید مستندات سازمانی مربوط به آن توسط تیمی علمی و آشنا به فرایندهای سازمان، تدوین گردد. شایان ذکر است که فرمهای مربوط به شناسایی آثار علمی و بسته های دانشی کارکنان سازمان نیز در همین مرحله طراحی می گردند. در گام بعد، با بهره گیری از سیستم های ارتباطی موجود در سازمان، نسبت به شناسایی و مستندسازی بسته های دانش موجود در سازمان اقدام می گردد. برای آنکه این شناسایی به طور صحیح و جامع صورت گیرد، عواملی چون تعریف دقیق سرفصلهای دانش و مهارت و نحوه اتصال بسته های دانش به اشتراک گذاشته شده توسط این سیستم، به عوامل انگیزشی مناسب در سازمان، دخیل هستند. برای آنکه سازمان بتواند از بسته های دانش به اشتراک گذاشته شده بهره مند گردد، یک بانک اطلاعاتی(مشتمل بر یک سیستم مدیریت مستندات مناسب) مجموعه آثار دانشی و مشخصات پدیدآورندگان آنها را نگهداری کرده و در زمانهای مورد نیاز، در اختیار متقاضیان آن قرار می دهد. بدیهی است که امنیت این بانک اطلاعاتی از مقوله های مهمی است که سطح آن به استراتژی های سازمان در میزان انتشار دانش موجود در آن، بستگی دارد. گروه کیمن(Keyman) با استفاده از توانمندیهایی که در این زمینه دارد، امکان استقرار این سیستم را در سازمان های مختلف داراست و می تواند به آنها کمک کند که از دانش موجود در منابع انسانی خود بیشتر بهره برده و سرمایه های دانشی خود را بهتر محافظت کنند.