ماموريت كيمن
خانه \ محصولات و خدمات \ سیستم مدیریت شاخص محور
سیستم مدیریت شاخص محور

سیستم مدیریت شاخص محور

هر سازمان متعالی باید استراتژی های معینی را برای رسیدن به اهداف بلند مدتش، تدوین نماید. راهبری سازمان به سوی اهداف بلند مدت آن، نیازمند اقداماتی یکپارچه و فراگیر از سوی لایه های میانی و زیرین آن است. اگر چه در بسیاری از اوقات سازمانهای سنتی، مجموعه ای از اقدامات در لایه های زیرین سازمان شروع می شود، اما به دو دلیل الزاما سازمان را به نتایج مطلوب و اهداف بلند مدت آن نمی رساند. این دلایل عبارتند از:

  1. برخی لایه های میانی و زیرین سازمان مایلند تا سازمان را به سوی اهداف بلند مدت آن پیش ببرند، اما نمی دانند کدام جنبه کار خود را تغییر بدهند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
  2. برخی لایه های میانی و زیرین می دانند کدام اقداماتشان سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدتش یاری می دهند، اما نمی دانند چه میزان تغییر در آن جنبه ها به این موضوع منجر می شود.

بنا بر این برای مدیریت یک سازمان بر اساس الگوهای مدرن مدیریت، نیازمند سیستمی هستیم که در قالب آن شاخص هایی را برای مدیریت فعالیت های گوناگون واحدهای مختلف سازمان طراحی کرده و برای هر یک اهدافی را بر مبنای هدف کلان سازمان تعیین و در دوره های زمانی مناسب، آنها را پایش و کنترل نموده و نتیجه تجزیه و تحلیل آنها را به مدیران سازمان انعکاس دهد. واضح است که مدیران میانی با بهره گیری از گزارش های این سیستم نسبت به اصلاح مسیر حوزه خود اقدام نموده و در نهایت، این مجموعه از اقدامات سازمان را به سوی اهداف بلندمدت آن پیش می برند.

نتایج حاصل از استقرار سیستم مدیریت شاخص محور

بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام می گیرد، استقرار این سیستم در سازمانهای مختلف، نتایج زیر را در پی خواهد داشت:

  1. مستند شدن فرایندهای کاری هر واحد سازمان در قالب شناسنامه فرایندهای سازمان.

به دست آمدن شاخص های فرایندهای کاری هر واحد سازمان

  1. تعیین شدن دو سطح به عنوان حداقل قابل قبول و هدف برای شاخص های فرایندهای کاری هر واحد سازمان
  2. به دست آمدن یک پکیج ساده نرم افزاری برای اتوماتیک کردن محاسبات تکراری
  3. متبحر شدن فرد یا گروهی منتخب از کارکنان سازمان در کار با نرم افزار فوق

          بنا بر این به طور خلاصه باید گفت که این سیستم ابزار مدیریتی قدرتمندی است که تنظیم حرکت ها و تغییرات مختلف واحدهای یک سازمان برای رساندن آن به اهداف بلند مدتش را بر عهده دارد.

          گروه کیمن(Keyman) آمادگی دارد تا با استفاده از تجربیات و تخصص خود در حوزه استقرار سیستمهای مدیریتی، سیستم مدیریت شاخص محور را در سازمان شما مستقر ساخته و به سودآوری و موفقیت سازمان شما کمک نماید.