ماموريت كيمن
برنامه نویسی با S-plus یا R

برنامه نویسی با S-plus یا R

برنامه نویسی با S-plus یکی از روشهای پیشرفته برای تحلیل داده هاست. با توسعه ای که در زمینه تکنولوژی اطلاعات صورت گرفته است، حجم داده ها نسبت به آن چه که در اذهان برخی افراد قرار دارد، وسعت زیادی پیدا کرده است. واضح است که اولین گزینه ای که در تحلیل آماری این حجم از داده ها و اطلاعات مطرح می شود، بهره گیری از یک نرم افزار آماری است که بتواند مباحث تئوریک دانش آمار را در مرحله عمل روی حجم بزرگی از داده ها پیاده کند. اما این کار در دنیای واقعی کسب و کار، کارشناسان را با دو اختلال مهم مواجه می کند.

دو اختلال

  1. برخی از تحلیل های مورد نظر کارشناسان که توسط دانش آمار توصیه می شوند، توسط نرم افزارهای آماری معمول که از منوهای دیداری(Visual) برخوردارند، انجام نمی شود. چرا که اصولا گزینه ای برای انجام آن تحلیل، در آن قرار داده نشده است.
  2. در برخی از نرم افزارهای آماری، گزینه مورد نظر وجود دارد، اما به دلیل آن که قفل نرم افزار مذکور شکسته شده و پولی برای آن پرداخت نشده است، آن گزینه فعال نیست.

در این شرایط، کارشناسان حرفه ای تحلیل آماری داده ها و اطلاعات، ترجیح می دهند که با استفاده از محیطهای کدنویسی آماری مانند محیط موجود در نرم افزار S-plus یا R، الگوریتم مورد نظر را طراحی کرده و با استفاده از کدهای S-plus یا R آن را اجرا کنند.

در این دوره آموزشی برنامه نویسی با نرم افزار S-plus یا R ، انواع عملگرهای آماری و ریاضی مورد نیاز کارشناسان حرفه ای تحلیل اطلاعات، نظیر عملگرهای مربوط به جبر، نظریه ماتریس ها، نظریه توزیع های آماری، انواع آزمونهای آماری و مدلهای آماری مانند سری های زمانی به فراگیران آموزش داده می شود.

گروه کیمن(Keyman) با بهره گیری از اساتیدی مجرب در نرم افزارنویسی در محیط S-plus یا R، آمادگی دارد تا با برگزاری دوره های آموزشی در این حوزه، زمینه توانمندسازی کارشناسان و آماردانان حرفه ای را که مایلند با دست باز تحلیل های آماری پیشرفته تر را انجام دهند، فراهم آورد.