ماموريت كيمن
خانه \ محصولات و خدمات \ مسیر پیشرفت شغلی

مسیر پیشرفت شغلی

هر فردی که در سازمانی استخدام می شود، با مجموعه ای از توانمندی ها وارد آن شده و در خلال اشتغال به کار در آن سازمان، ضمن آموزشها و تجربه اندوزی هایش، به توانایی های جدیدی دست می یابد. تنوع توانمندی های افراد چه در بدو استخدام و چه در خلال حضور در سازمان، موجب می شود که آنها امکان حضور و اشتغال در پست های مختلفی را داشته باشند. این مساله که فرد در زمان زندگی سازمانی اش مسیرهای مختلفی را در راستای ارتقای شغلی می تواند بپیماید، منجر به بروز مفهومی به نام کارراهه شغلی یا مسیر پیشرفت شغلی می گردد. سازمانهای پیشرفته به منظور استفاده بهره ور از توانمندی های کارکنان، مسیر پیشرفت شغلی ایشان را تعیین کرده و بر اساس آن برخی امور دیگر مربوط به آنان را مدیریت می نمایند. به عنوان مثال، با اطلاع از کارراهه شغلی پرسنل، می توان نوع و میزان آموزش های او را تعیین کرده و از هزینه کرد بی مورد در آموزش های غیرضروری او پیشگیری کرد. از سویی دیگر، این فرد آموزشهایی می بیند که اثربخشی او را برای سازمان افزایش می دهند. سودآوری تعیین کارراهه شغلی کارکنان به زمینه آموزش محدود نشده و در مواردی مانند استخدام و حتی تعیین پست های کاری کارکنان و محل خدمت ایشان نیز موثر است. به این معنا که افراد با توجه به توانمندی های قبلی و اکتسابی خود در محل های متناسب با آن توانمندی ها مشغول به کار خواهند شد. به عنوان یک مثال ساده، فردی که تسلط خوبی به زبان انگلیسی داشته و مدرک تحصیلی مهندسی پلیمر نیز داشته باشد، می تواند در بخش خرید خارجی یک شرکت تولید قطعات پلیمری مشغول به کار شود. حال با بررسی کارراهه این فرد، می توان با آموزش مفاهیم سیستمهای مدیریت کیفیت به او، او را در بخش توسعه تعالی سازمان نیز مشغول به کار کرد. در این مثال، سازمان بدون آن که نیازمند صرف هزینه زیادی برای آشنا کردن او به زبان انگلیسی و فرایندهای کاری سازمان داشته باشد, از ترکیب توانمندی های قبلی و جدید او، از او در ارزیابی های سیستم های مدیریت کیفیت نظیر ایزو9001 بهره می برد و نیروی جدیدی با مدرک مهندسی صنایع استخدام نکرده و برای آموزش زبان انگلیسی و فرایندهای کاری سازمان به او، هزینه و زمان صرف نخواهد کرد.

          گروه کیمن(Keyman) آمادگی دارد تا با استفاده از تخصص و تجارب خود، کارراهه یا مسیر پیشرفت شغلی کارکنان سازمان ها را طراحی و تدوین نموده و به آنها در کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری از منابع یاری رساند.