ماموريت كيمن

مدیریت

تکنیکهای ارزیابی 5S

75

علی رغم آنکه 5S به عنوان یک رفتار معمول انسانی در آراسته سازی محیط محسوب می شود، به دو دلیل این رفتار پایداری لازم را نخواهد داشت. این دلایل عبارتند از: تمایل به بی نظمی به دلیل پاداش روانی حاصل از سهولت بیشتر عدم تبعیت از استاندارد نسبت به رعایت استانداردهای محیط کار عدم آگاهی بسیاری از افراد از استانداردهای ... ادامه مطلب »

آموزش مدیریت زمان

زمان بستر وقوع موفقیتها و شکستهای ماست. آنان که بتوانند خود را و زمان خود را خوب مدیریت کنند، موفقیتهای چشمگیری به دست می آورند. این موضوع نه تنها در زندگی شخصی ما حائز اهمیت است، بلکه در زندگی سازمانی نیز نقش مهمی ایفا می کند. به این معنی که بسیاری از کارکنان به دلیل عدم آشنایی با تکنیکهای مدیریت ... ادامه مطلب »

آموزش تکنیکهای مدیریت استرس

با آموزش تکنیکهای مدیریت استرس می توان با عوامل استرس زا در زندگی روزمره -که موضوعی روشن برای مردم است-مبارزه کرد. بسیاری از عوامل استرس زا، تحت کنترل ما نیستند که بخواهیم آنها را از بین ببریم. از سویی دیگر بر اساس تحقیقات صورت گرفته، استرس علت 75 الی 90 درصد غیبت از محل کار و مراجعه به پزشک است. ... ادامه مطلب »

آموزش مدیریت منابع انسانی

آموزش مدیریت منابع انسانی، یکی از توانمندسازها در حوزه مدیریت سازمان است.یکی از مهمترین منابع درآمد سازمانهای پیشرفته، کارکنان یا به بیان دقیق تر منابع انسانی آن است. بر اساس آمارهای موجود، در برخی کشورها مانند ژاپن، 80 درصد ثروت تولید شده در آنها، از منابع انسانی آنها به دست آمده است. بنا بر این شکی نیست که مدیران و ... ادامه مطلب »